☶ زمان اعلام نتایج آگهی جذب نیروی انسانی شرکت فولاد زرند ایرانیان


زمان اعلام نتایج اولیه

داوطلبان گرامی زمان اعلام نتایج آزمون شرکت فولاد زرند ایرانیان روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 می باشد.

آگهی استخدام

داوطلبان گرامی زمان اعلام نتایج آزمون شرکت فولاد زرند ایرانیان روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 می باشد.