☶ زمان اعلام نتایج آگهی جذب نیروی انسانی شرکت فولاد زرند ایرانیان


زمان اعلام نتایج اولیه

نتایج برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

آگهی استخدام

نتایج برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.