☶ اصلاحیه آگهی دعوت به همکاری شرکت مس مزرعه(اهر)


آگهی استخدام

اصلاحیه آگهی شرکت مس مزرعه ( سهامی خاص ) 

با توجه به دستور مدیریت شرکت مس مزرعه ثبت نام آزمون در تاریخ 20 آذر انجام نخواهد شد و زمان دقیق ثبت نام متعاقبا از طریق همین سایت اعلام می گردد.