☶ نتایج مصاحبه آزمون و زمان و مکان تشکیل پرونده گزینش شرکت آلومینای ایران


·         پذیرفته شدگان : نفرات اصلی 

جهت تشکیل پرونده با در دست داشتن مدارک ذیل در مورخ 1397/04/27 راس ساعت 9 صبح در دفتر اداری آن شرکت محترم حضور بهم رسانند. ضمنا عدم حضور نامبردگان  به منزله انصراف تلقی میگردد.

1-      اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه 

2-      تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3-      تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

4-      چهار قطعه عکس 4*3

5-      کپی کارتملی

6-      در صورت عضویت در بسیج ، گردانهای عاشورا و الزهرا و یا چناچه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و...  می باشند ، گواهی آنرا ارائه فرمایند.

·         پذیرفته شدگان : نفرات ذخیره 

مراحل گزینش متعاقبا از سایت اعلام می گردد.  

داوطلبان گرامی برای مشاهده نتایج مصاحبه آزمون شرکت آلومینا ایران کلیک کنید.